Tour Phổ Biến

VÉ XE GIƯỜNG NẰM

Bảng giá vé xe Phương Trang mới nhất tháng 5 năm 2015

Tuyến đường
Giá vé

Ghế ngồi 35 chỗ
105.000₫

Giường nằm 40 chỗ
225.000₫

Giường nằm 40 chỗ
210.000₫

Giường nằm 40 chỗ
230.000₫

Giường nằm 40 chỗ
230.000₫

Giường nằm 40 chỗ
230.000₫

Giường nằm 40 chỗ
225.000₫

Giường nằm 40 chỗ
210.000₫

Giường nằm 40 chỗ
230.000₫

Giường nằm 40 chỗ
230.000₫