Tour Phổ Biến

VÉ XE GIƯỜNG NẰM CẦN THƠ

TP.HCM ĐI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 TP.HCM - CÀ MAU 190,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 160,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 160,000
4 TP.HCM - CẦN THƠ
GHẾ NGỒI 1 TP.HCM - CÀ MAU 160,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 130,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 125,000
4 TP.HCM - VỊ THANH 135,000
5 TP.HCM - CẦN THƠ
6 TP.HCM - RẠCH GIÁ 130,000
7 TP.HCM - LONG XUYÊN 120,000
8 TP.HCM - CAO LÃNH 90,000
9 TP.HCM - VĨNH LONG 95,000
10 TP.HCM - BẾN TRE 80,000