Tour Phổ Biến

BẢNG GIÁ VÉ XE

CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ ĐI TP.HCM.
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 CÀ MAU - TP.HCM 190,000
2 BẠC LIÊU - TP.HCM 155,000
3 SÓC TRĂNG - TP.HCM 160,000
4 CẦN THƠ - TP.HCM
GHẾ NGỒI 1 CÀ MAU - TP.HCM 160,000
2 BẠC LIÊU - TP.HCM 125,000
3 SÓC TRĂNG - TP.HCM 120,000
4 VỊ THANH - TP.HCM 125,000
5 CẦN THƠ - TP.HCM
6 RẠCH GIÁ - TP.HCM 130,000
7 LONG XUYÊN - TP.HCM 110,000
8 CAO LÃNH - TP.HCM 85,000
9 VĨNH LONG - TP.HCM 90,000
10 BẾN TRE - TP.HCM 80,000
CÁC TỈNH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ĐI TP.HCM
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ (VNĐ)
GHẾ NGỒI 1 VŨNG TÀU - TP.HCM 85,000
2 BÀ RỊA - TP.HCM 80,000