Tour Phổ Biến

BẢNG GIÁ VÉ XE

CÁC TỈNH KHU VỰC TÂY NAM BỘ ĐI TP.HCM.
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 CÀ MAU - TP.HCM 190,000
2 BẠC LIÊU - TP.HCM 155,000
3 SÓC TRĂNG - TP.HCM 160,000
4 CẦN THƠ - TP.HCM
GHẾ NGỒI 1 CÀ MAU - TP.HCM 160,000
2 BẠC LIÊU - TP.HCM 125,000
3 SÓC TRĂNG - TP.HCM 120,000
4 VỊ THANH - TP.HCM 125,000
5 CẦN THƠ - TP.HCM
6 RẠCH GIÁ - TP.HCM 130,000
7 LONG XUYÊN - TP.HCM 110,000
8 CAO LÃNH - TP.HCM 85,000
9 VĨNH LONG - TP.HCM 90,000
10 BẾN TRE - TP.HCM 80,000
CÁC TỈNH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ĐI TP.HCM
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ (VNĐ)
GHẾ NGỒI 1 VŨNG TÀU - TP.HCM 85,000
2 BÀ RỊA - TP.HCM 80,000

VÉ XE GIƯỜNG NẰM CẦN THƠ

TP.HCM ĐI CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ
LOẠI XE STT TUYẾN ĐƯỜNG GIÁ VÉ VNĐ
GIƯỜNG NẰM 1 TP.HCM - CÀ MAU 190,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 160,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 160,000
4 TP.HCM - CẦN THƠ
GHẾ NGỒI 1 TP.HCM - CÀ MAU 160,000
2 TP.HCM - BẠC LIÊU 130,000
3 TP.HCM - SÓC TRĂNG 125,000
4 TP.HCM - VỊ THANH 135,000
5 TP.HCM - CẦN THƠ
6 TP.HCM - RẠCH GIÁ 130,000
7 TP.HCM - LONG XUYÊN 120,000
8 TP.HCM - CAO LÃNH 90,000
9 TP.HCM - VĨNH LONG 95,000
10 TP.HCM - BẾN TRE 80,000